Menu

Diensten

Nederlands is lastig, zeker met alle regels die eraan verbonden zijn. Ik help je! Aangezien er meer gecorrigeerd kan worden dan boeken, heb ik de andere mogelijkheden op aparte pagina’s gezet.

Correctiewerk
Vaak wordt correctiewerk verward met redactiewerk. Toch zijn het twee aparte werkvormen.
Een redacteur kijkt naar:
– opmaak van de tekst;
– spelling & grammatica;
– zinnen;
– dialogen;
– overbodige woorden & herhaling van woorden;
– spreekwoorden & gezegden;
– consistentie binnen het verhaal en consistent taalgebruik;
– gebruik van zintuigen.

Een corrector gaat te werk als ‘finetuner’.
Tijdens het corrigeren let ik op:
– taal-, spel- en stijlfouten;
– interpunctie;
– grammatica;
– tikfouten;
– woordkeuze.

Proeflezer
Je bent ontzettend trots op je verhaal, maar je wil het alsnog door een ander na laten lezen.
Een proeflezer kijkt objectief naar de inhoud van het verhaal, de plot, de personages etc.
Hierin geef ik aan wat goed is en waar bijgeschaafd mag worden, hoe de leeservaring is en doe ik suggesties om de inhoud van het boek naar een hoger niveau te tillen.